Några fler bilder från Hiva Oa
Foto Karl-Axel på Spray

Det räckte inte med ett försök att ankra

Mycket svall

Lyckliga att vi kommit fram efter 27 dagar

Beväxning och mängder med snäckor vid vattenlinjen