Vi har bestämt oss för att delta i Cornells Island Odyssey från La Palma via El Hierro och Cape Verde till Barbados och Martinique där vi firar jul.